Projectes i direccions d'obra d'instal·lacions

Realització de projectes, gestió d'obra i dirección d'instal·lacions.

Projectes destacats: Projecte adequació nau industrial Fusteria Sureda www.fusteriasureda.es Projecte d'instal·lacions en edificis plurifamiliars per la empresa ELIX www.elix.es Adequació local per a Activitat de parc infantil situat a Barcelona

Certificacions energètiques

Realització de certificacions energètiques per a edificis nous o existents.

Certificats destacats: Edificis plurifamiliars situats al Carrer Provença, Carrer Encarnació i Torrent d'en Vidalet de Barcelona

Edifici terciari del Parc Científic i Tecnològic de Girona

Projectes d'activitat

Realització dels projectes necessaris per tal de poder iniciar una activitat amb els permisos reglamentaris segons normatives vigents i municipals.

Activitats destacades: Centre d'oficines en un edifici a Barcelona Rostisseria situada a Girona Llicencia i legalització d'un hotel situat a Girona Llicencia de pàrquing edificis plurifamiliars a Barcelona

Projectes d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació

Projecte d'infraestructures comunes de telecomunicació, actes de replanteig, assessorament en obra segons RD346/2011.

Legalitzacions, butlletins i homologacions

Realització de projectes de legalitzacions elèctric, segons RITE i Gas Natural.

Riscos Laborals

Realització de l'Estudi de Seguretat i Salut. Coordinadoció de Seguretat i Salut en fase de projecte.

Projectes domòtics i programació

Realització de projectes per l'automatització de habitatges, sector terciari (oficines, teatres)

L'objectiu és aconseguir una òptima eficiència i un estalvi energètic de les instal•lacions per tal de aconseguir un estalvi econòmic.

Projectes i assessorament producció d'energia amb energies renovables

Estudi i realització de projectes d'energies renovables tipus: » Energia fotovoltaica. Energia solar tèrmica. Energia Eòlica. Biomassa (pellet, estella, policombustibles). Sistemes de Cogeneració. Climatització Geotèrmica.

Consultoria automatització producció industrial

Realització d'un estudi complet, segons necessitats , per implementar línies d'alta velocitat automatitzades de producció.

Col·laborem amb